Câu hỏi:

08/12/2022 1,700

Vùng công nghiệp không phải cùng sử dụng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân tố nào sau đây có tác động lớn nhất đến mạng lưới ngành dịch vụ?

Xem đáp án » 08/12/2022 6,188

Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp khai thác than?

Xem đáp án » 08/12/2022 1,059

Câu 3:

Vai trò của công nghiệp đối với đời sống người dân là

Xem đáp án » 08/12/2022 674

Câu 4:

Ưu điểm của ngành vận tải đường sắt là

Xem đáp án » 08/12/2022 631

Câu 5:

Phân tích sự khác biệt giữa đặc điểm của ngành công nghiệp với ngành nông nghiệp.

Xem đáp án » 08/12/2022 583

Câu 6:

Đặc điểm của sản xuất công nghiệp không phải là

Xem đáp án » 08/12/2022 557

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »