Câu hỏi:

08/12/2022 104

Hãy trình bày đặc điểm của dịch vụ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đặc điểm của dịch vụ

- Sản phẩm của ngành dịch vụ không mang tính vật chất.

- Hoạt động dịch vụ có tính linh hoạt cao nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của sản xuất và đời sống xã hội.

- Hoạt động dịch vụ có tính hệ thống. Toàn bộ các nhóm ngành dịch vụ là những mắt xích trong một chuỗi liên kết giữa sản xuất với sản xuất, sản xuất với cung ứng, sản xuất với tiêu dùng,...

- Không gian lãnh thổ của dịch vụ ngày càng mở rộng. Hoạt động dịch vụ không giới hạn ở một khu vực, một quốc gia mà phát triển toàn cầu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân tố nào sau đây có tác động lớn nhất đến mạng lưới ngành dịch vụ?

Xem đáp án » 08/12/2022 6,192

Câu 2:

Vùng công nghiệp không phải cùng sử dụng

Xem đáp án » 08/12/2022 1,704

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp khai thác than?

Xem đáp án » 08/12/2022 1,062

Câu 4:

Vai trò của công nghiệp đối với đời sống người dân là

Xem đáp án » 08/12/2022 678

Câu 5:

Ưu điểm của ngành vận tải đường sắt là

Xem đáp án » 08/12/2022 635

Câu 6:

Phân tích sự khác biệt giữa đặc điểm của ngành công nghiệp với ngành nông nghiệp.

Xem đáp án » 08/12/2022 588

Câu 7:

Đặc điểm của sản xuất công nghiệp không phải là

Xem đáp án » 08/12/2022 563

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »