Câu hỏi:

23/12/2022 2,612

Trong cả 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII), quân dân nhà Trần đã thực hiện kế sách nào?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công trình kiến trúc nào sau đây không phải là thành tựu của nhân dân Đại Việt dưới thời Lý?

Xem đáp án » 23/12/2022 7,651

Câu 2:

Năm 1042, nhà Lý đã cho ban hành bộ luật nào?

Xem đáp án » 23/12/2022 5,228

Câu 3:

Hệ quả của việc vua Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh là gì?

Xem đáp án » 23/12/2022 4,368

Câu 4:

Việc Lý Thường Kiệt chủ động giảng hòa với quân Tống không nhằm mục đích nào sau đây?

Xem đáp án » 23/12/2022 3,923

Câu 5:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về chính sách đối ngoại của nhà Lý?

Xem đáp án » 23/12/2022 3,739

Câu 6:

Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên (năm 1285), vua Trần đã giao trọng trách Tổng chỉ huy các lực lượng kháng chiến cho vị tướng nào?

Xem đáp án » 23/12/2022 3,493

Câu 7:

So với nhà Lý, tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần có điểm gì đặc biệt?

Xem đáp án » 23/12/2022 3,165

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900