Câu hỏi:

23/12/2022 58

Nhà Lê sơ cho dựng bia Tiến sĩ ở Văn Miếu để

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Năm 1069, ba châu nào của Chăm-pa được sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt?

Xem đáp án » 23/12/2022 80

Câu 2:

a. Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

b. Từ sự thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, em rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Xem đáp án » 23/12/2022 78

Câu 3:

Nhận xét nào sau đây không đúng về tình hình văn hóa của vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI?

Xem đáp án » 23/12/2022 70

Câu 4:

Điểm tương đồng giữa nhà Lý, Trần với Lê sơ trong việc tổ chức lực lượng quân đội là gì?

Xem đáp án » 23/12/2022 68

Câu 5:

Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dưới đây:

“Ai người khởi nghĩa Lam Sơn,

Nằm gai nếm mật không sờn quyết tâm,

Kiên cường chống giặc mười năm,

Nước nhà thoát ách ngoại xâm hung tàn?”.

Xem đáp án » 23/12/2022 65

Câu 6:

Đời sống của người Việt khi di cư vào vùng đất phía Nam cùng sinh sống với người Chăm diễn ra như thế nào?

Xem đáp án » 23/12/2022 65

Câu 7:

Sau cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông, cả nước Đại Việt được chia thành

Xem đáp án » 23/12/2022 62

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK