Câu hỏi:

23/12/2022 8,776

Vật m = 5 kg bắt đầu trượt trên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang như hình vẽ. Hệ số ma sát trượt μ = 0,2, lấy g = 10 m/s2. Gia tốc chuyển động của vật là bao nhiêu?

Vật m = 5 kg bắt đầu trượt trên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang như hình vẽ.  (ảnh 1)

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phân tích lực P thành hai thành phần vuông góc như sau

Vật m = 5 kg bắt đầu trượt trên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang như hình vẽ.  (ảnh 2)

Áp dụng định luật II Newton, ta có  

Chiếu lên trục tọa độ Oxy ta được

P.cosα=NP.sinαFms=m.aa=P.sinαμ.Nm=P.sinαμ.P.cosαma=m.g.sinαμ.m.g.cosαm=gsinαμ.g.cosαa=10.sin3000,2.10.cos300=3,27(m/s2)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu sai.

Xem đáp án » 23/12/2022 19,098

Câu 2:

Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì cơ năng của vật được xác định theo công thức:

Xem đáp án » 23/12/2022 17,971

Câu 3:

Công thức tính công của một lực là:

Xem đáp án » 23/12/2022 12,133

Câu 4:

Một người dùng dây kéo một vật có khối lượng m = 5 kg trượt đều trên sàn nằm ngang với lực kéo F = 20 N. Dây kéo nghiêng một góc 600 so với phương ngang. Xác định độ lớn của lực ma sát. (Lấy g = 10 m/s2).

Xem đáp án » 23/12/2022 10,523

Câu 5:

Moment ngẫu lực có độ lớn 5 N.m tác dụng lên một vật có trục quay cố định, cánh tay đòn của ngẫu lực là 5 cm. Độ lớn của ngẫu lực là

Xem đáp án » 23/12/2022 6,788

Câu 6:

Một lực 2 N tác dụng vào thanh rắn như hình vẽ dưới đây. Độ lớn của moment lực là

Một lực 2 N tác dụng vào thanh rắn như hình vẽ dưới đây. Độ lớn của moment lực là (ảnh 1)

Xem đáp án » 23/12/2022 5,395

Bình luận


Bình luận