Đề kiểm tra giữa học kì 2 Vật lí 10 Kết nối tri thức có đáp án (Đề 2)

  • 787 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Một người dùng dây kéo một vật có khối lượng m = 5 kg trượt đều trên sàn nằm ngang với lực kéo F = 20 N. Dây kéo nghiêng một góc 600 so với phương ngang. Xác định độ lớn của lực ma sát. (Lấy g = 10 m/s2).

Xem đáp án

Đáp án đúng là A.

Phân tích lực F thành hai thành phần vuông góc như sau:

Một người dùng dây kéo một vật có khối lượng m = 5 kg trượt đều trên sàn nằm ngang với lực kéo F = 20 N. (ảnh 1)

Do vật chuyển động đều nên ta có F.cosαFms=0.

Vậy Fms= F.cosα=20.cos600=10 N


Câu 3:

Đơn vị của moment lực là

Xem đáp án

Đáp án đúng là C.

Công thức moment lực là M = F.d; đơn vị của moment lực là N.m.


Câu 4:

Moment lực đối với trục quay là

Xem đáp án

Đáp án đúng là A.

Moment lực đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.


Câu 5:

Một lực 2 N tác dụng vào thanh rắn như hình vẽ dưới đây. Độ lớn của moment lực là

Một lực 2 N tác dụng vào thanh rắn như hình vẽ dưới đây. Độ lớn của moment lực là (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là D.

Một lực 2 N tác dụng vào thanh rắn như hình vẽ dưới đây. Độ lớn của moment lực là (ảnh 2)

Từ hình vẽ ta thấy lực có độ lớn F = 2 N;

Cánh tay đòn d = OA.cos300 = 50.cos300 = 253 cm = 0,253 m.

Độ lớn của moment lực là M = F.d = 2. 0,253 = 0,53 (N.m)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận