Đề kiểm tra giữa học kì 2 Vật lí 10 Kết nối tri thức có đáp án (Đề 1)

  • 3029 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Người ta đẩy một cái thùng gỗ nặng 55 kg theo phương nằm ngang với lực 220 N làm thùng chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang. Biết lực ma sát cản trở chuyển động có độ lớn Fms = 192,5 N. Gia tốc của thùng

Xem đáp án

Đáp án đúng là A.

Theo định luật II Newton có: F+Fms+N+P=ma

Chiếu biểu thức lên chiều chuyển động thì: F – Fms = ma

a=Fm=220192,555=0,5 (m/s2)

Câu 3:

Vật m = 3 kg chuyển động lên mặt phẳng nghiêng góc 450 so với phương ngang dưới tác dụng của lực kéo F. Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng (lấy g = 10 m/s2). Độ lớn của lực F khi vật trượt đều là:

Vật m = 3 kg chuyển động lên mặt phẳng nghiêng góc 450 so với phương ngang dưới tác dụng của lực kéo F. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là C.

Biểu diễn các lực tác dụng vào vật như hình sau:

Vật m = 3 kg chuyển động lên mặt phẳng nghiêng góc 450 so với phương ngang dưới tác dụng của lực kéo F. (ảnh 2)

Do vật chuyển động đều nên gia tốc a = 0.

Áp dụng định luật II Newton, ta có P+N+F=m.a=0 

Chiếu lên trục tọa độ Ox ta được: F=P.sinα=m.g.sin450=3.10.sin450= 152N


Câu 4:

Một ôtô khối lượng 1 tấn đang chuyển động với vận tốc không đổi 36 km/h trên đoạn đường nằm ngang AB dài 696 m. Lực phát động là 2000 N. Lực ma sát có độ lớn là

Xem đáp án

Đáp án đúng là C.

Khi xe chuyển động đều, các lực tác dụng lên xe như hình vẽ

Một ôtô khối lượng 1 tấn đang chuyển động với vận tốc không đổi 36 km/h trên đoạn đường nằm ngang AB dài 696 m.  (ảnh 1)

Do xe chuyển động thẳng đều nên a = 0.

Áp dụng định luật II Newton, ta có P+N+Fms+F=m.a=0 

Chiếu lên trục tọa độ Oxy ta được P=NFms=F=2000NFms=2000N


Câu 5:

Công thức moment lực là

Xem đáp án

Đáp án đúng là A.

Công thức moment lực là M = F.d

Trong đó:

+ M là moment lực, có đơn vị N.m;

+ F là lực tác dụng, có đơn vị N;

+ d là cánh tay đòn của lực đó, có đơn vị m.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Nam Trần Nhật

Bình luận


Bình luận

Phạm Huy
23:15 - 02/03/2023

Câu 11 có hai đáp án giống nhau

Ng Kieu Trang
19:24 - 12/03/2023

câu 19 thiếu dữ kiện

Trương Thị Kim Hồng
22:28 - 08/05/2023

Sao ko có đề cuối kì 2 :((