Câu hỏi:

23/12/2022 864

Một người nhấc một vật có m = 6 kg lên độ cao 1 m rồi mang vật đi ngang được một độ dời 30 m. Công tổng cộng mà người đã thực hiện là bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Công nâng vật lên cao 1 m: A1 = m.g.h1 = 6.10.1 = 60 J

- Công đi ngang được một độ dời 30 m: A2 = mg.s.cos900 = 6.10.30.0 = 0 J

- Công tổng cộng thực hiện để dời vật : A = A1 + A2 = 60 J

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu sai.

Xem đáp án » 23/12/2022 19,110

Câu 2:

Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì cơ năng của vật được xác định theo công thức:

Xem đáp án » 23/12/2022 17,987

Câu 3:

Công thức tính công của một lực là:

Xem đáp án » 23/12/2022 12,161

Câu 4:

Một người dùng dây kéo một vật có khối lượng m = 5 kg trượt đều trên sàn nằm ngang với lực kéo F = 20 N. Dây kéo nghiêng một góc 600 so với phương ngang. Xác định độ lớn của lực ma sát. (Lấy g = 10 m/s2).

Xem đáp án » 23/12/2022 10,527

Câu 5:

Vật m = 5 kg bắt đầu trượt trên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang như hình vẽ. Hệ số ma sát trượt μ = 0,2, lấy g = 10 m/s2. Gia tốc chuyển động của vật là bao nhiêu?

Vật m = 5 kg bắt đầu trượt trên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang như hình vẽ.  (ảnh 1)

Xem đáp án » 23/12/2022 8,777

Câu 6:

Moment ngẫu lực có độ lớn 5 N.m tác dụng lên một vật có trục quay cố định, cánh tay đòn của ngẫu lực là 5 cm. Độ lớn của ngẫu lực là

Xem đáp án » 23/12/2022 6,790

Câu 7:

Một lực 2 N tác dụng vào thanh rắn như hình vẽ dưới đây. Độ lớn của moment lực là

Một lực 2 N tác dụng vào thanh rắn như hình vẽ dưới đây. Độ lớn của moment lực là (ảnh 1)

Xem đáp án » 23/12/2022 5,397

Bình luận


Bình luận