Câu hỏi:

23/12/2022 1,807

Người lái xe tác dụng hai lực lên vô lăng như hình vẽ. Đây là cặp lực

Người lái xe tác dụng hai lực lên vô lăng như hình vẽ. Đây là cặp lực (ảnh 1)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là D.

Đây là một ngẫu lực. Vì ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng đặt vào một vật.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu sai.

Xem đáp án » 23/12/2022 3,976

Câu 2:

Một người dùng dây kéo một vật có khối lượng m = 5 kg trượt đều trên sàn nằm ngang với lực kéo F = 20 N. Dây kéo nghiêng một góc 600 so với phương ngang. Xác định độ lớn của lực ma sát. (Lấy g = 10 m/s2).

Xem đáp án » 23/12/2022 2,911

Câu 3:

Vật m = 5 kg bắt đầu trượt trên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang như hình vẽ. Hệ số ma sát trượt μ = 0,2, lấy g = 10 m/s2. Gia tốc chuyển động của vật là bao nhiêu?

Vật m = 5 kg bắt đầu trượt trên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang như hình vẽ.  (ảnh 1)

Xem đáp án » 23/12/2022 2,693

Câu 4:

Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì cơ năng của vật được xác định theo công thức:

Xem đáp án » 23/12/2022 2,655

Câu 5:

Công thức tính công của một lực là:

Xem đáp án » 23/12/2022 2,513

Câu 6:

Một lực 2 N tác dụng vào thanh rắn như hình vẽ dưới đây. Độ lớn của moment lực là

Một lực 2 N tác dụng vào thanh rắn như hình vẽ dưới đây. Độ lớn của moment lực là (ảnh 1)

Xem đáp án » 23/12/2022 2,083

Câu 7:

Moment ngẫu lực có độ lớn 5 N.m tác dụng lên một vật có trục quay cố định, cánh tay đòn của ngẫu lực là 5 cm. Độ lớn của ngẫu lực là

Xem đáp án » 23/12/2022 2,058

Bình luận


Bình luận