Câu hỏi:

18/06/2019 13,645

Overeating is a cause of several deadly diseases. Physical inactivity is another cause of several deadly diseases.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Not only overeating but also physical inactivity may lead to several deadly diseases: “Không những chỉ có việc ăn uống quá độ mà còn cả việc cơ thể thiếu hoạt động cũng dẫn đến nhiều căn bệnh chết người”, đây là cách nối câu hợp lí nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I am sure he did not know that his brother graduated with flying colors.

Xem đáp án » 18/06/2019 25,715

Câu 2:

The car was very expensive and he couldn’t afford it.

 

Xem đáp án » 18/06/2019 16,216

Câu 3:

“You have just got a promotion, haven’t you? Congratulations!” Peter said to his friend.

Xem đáp án » 18/06/2019 16,063

Câu 4:

He expected us to offer him the job.

Xem đáp án » 18/06/2019 13,195

Câu 5:

If he wrote to her, she would be happy.

Xem đáp án » 18/06/2019 10,867

Câu 6:

He is an authority on primitive religion.

Xem đáp án » 18/06/2019 10,801

Bình luận


Bình luận