Câu hỏi:

20/02/2023 634

Một bạn học sinh thắc mắc hỏi : Virus đầu tiên trên Trái Đất xuất hiện từ đâu? Bạn đó tự đưa ra giả thuyết cho rằng, virus có cấu tạo đơn giản nên xuất hiện trước trên Trái Đất từ các hợp chất đơn giản, sau đó tiến hóa có thêm các bộ phận khác của tế bào nên dần hình thành nên những tế bào đầu tiên. Với những gì đã học về virus, em đồng ý hay không đồng ý với giả thuyết của bạn? Giải thích.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Em không đồng ý với giả thuyết của bạn. Vì virus là thực thể chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước vô cùng nhỏ bé và chỉ được nhân lên trong tế bào của sinh vật sống. Chúng không có khả năng sinh sản cũng như các hoạt động chuyển hóa khi ở bên ngoài tế bào do chúng chưa có đầy đủ các thành phần cấu tạo của tế bào. Vì vậy, virus không được xem là một vật sống hoàn chỉnh, nên giả thuyết virus hình thành nên những tế bào đầu tiên là chưa chính xác.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những bộ phận nào dưới đây không có ở virus ?

A. Protein.

B. Ribosome.

C. Acid nucleic.

D. Một số loại enzyme.

Xem đáp án » 20/02/2023 5,005

Câu 2:

Hiện tượng nào dưới đây không tìm thấy trong chu kì sinh tan của virus?

A. Tổng hợp các đại phân tử sinh học.

B. Sự xâm nhập của virus vào tế bào chủ.

C. Lắp ráp các bộ phận tạo ra các virus mới.

D. Tích hợp hệ gene của virus vào hệ gene của tế bào chủ.

Xem đáp án » 20/02/2023 4,763

Câu 3:

Nêu những điểm khác biệt giữa chu kì nhân lên của virus theo kiểu tiềm tan và sinh tan.

Xem đáp án » 20/02/2023 1,860

Câu 4:

Trình tự nào dưới đây phản ánh đúng trình tự của một phần trong chu kì nhân lên của virus HIV?

1. Tích hợp DNA mạch kép vào hệ gene của tế bào chủ.

2. Tổng hợp protein của virus.

3. DNA của virus được phiên mã thành RNA của virus.

4. Enzyme phiên mã ngược tổng hợp DNA mạch đơn từ RNA của virus.

5. Tổng hợp mạch DNA có trình tự bổ sung với mạch DNA được phiên mã ngược từ RNA.

A. 5 → 2 → 1 → 3 → 4.

B. 5 → 2 → 3 → 4 → 1.

C. 4 → 1 → 2 → 3 → 5.

D. 4 → 5 → 1 → 3 → 2.

Xem đáp án » 20/02/2023 1,798

Câu 5:

Tại sao khi xâm nhập vào tế bào của hệ miễn dịch người HIV lại không gây ra triệu chứng bệnh lí ngay mà sau nhiều năm người nhiễm HIV mới biểu hiện triệu chứng AIDS?

Xem đáp án » 20/02/2023 1,690

Câu 6:

Cho các bước trong quá trình nhân lên của virus như sau:

1. Sự xâm nhập; 2. Lắp ráp; 3. Tổng hợp;

4. Hấp phụ; 5. Giải phóng.

Trình tự nào dưới đây phản ánh đúng diễn biến quá trình nhân lên của virus?

A. 1 → 2 → 3 → 4 → 5.

B. 4 → 1 → 3 → 2 → 5.

C. 4 → 1 → 2 → 3 → 5.

D. 4 → 3 → 1 → 2 → 5.

Xem đáp án » 20/02/2023 1,574

Câu 7:

Virus cúm và HIV có gì giống và khác nhau?

Xem đáp án » 21/08/2023 1,352

Bình luận


Bình luận