Câu hỏi:

20/02/2023 611

Thể thực khuẩn có thể chuyển gene từ vi khuẩn này sang vi khuẩn khác bằng cách nào? Liệu có thể sử dụng virus có đặc điểm tương tự như thể thực khuẩn để chuyển một gene nào đó từ tế bào của loài này sang loài khác?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thể thực khuẩn có thể chuyển gene từ vi khuẩn này sang vi khuẩn khác bằng cách: các thực khuẩn đều sử dụng một bộ phận gọi là “đuôi” chuyên biệt để đâm và xuyên qua màng của vi khuẩn, cho phép virus đưa vật chất di truyền của nó vào môi trường nội bào của vi khuẩn, vỏ protein bị bỏ lại ở bên ngoài.

- Sử dụng virus có đặc điểm tương tự như thể thực khuẩn để chuyển một gene nào đó từ tế bào của loài này sang loại khác gọi là thể truyền (vector). Vì virus có khả năng tích hợp hệ gene của chúng vào hệ gene của tế bào chủ. Hệ gene virus được cắt bỏ các gene có hại tạo ra vector rồi gắn thêm gene có lợi. Sau đó cho nhiễm vector mang gene có lợi vào tế bào. Ở trong tế bào, vector có thể gắn gene có lợi vào hệ gene của tế bào, có thể tạo ra các giống mới biến đổi gene.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những bộ phận nào dưới đây không có ở virus ?

A. Protein.

B. Ribosome.

C. Acid nucleic.

D. Một số loại enzyme.

Xem đáp án » 20/02/2023 4,985

Câu 2:

Hiện tượng nào dưới đây không tìm thấy trong chu kì sinh tan của virus?

A. Tổng hợp các đại phân tử sinh học.

B. Sự xâm nhập của virus vào tế bào chủ.

C. Lắp ráp các bộ phận tạo ra các virus mới.

D. Tích hợp hệ gene của virus vào hệ gene của tế bào chủ.

Xem đáp án » 20/02/2023 4,747

Câu 3:

Nêu những điểm khác biệt giữa chu kì nhân lên của virus theo kiểu tiềm tan và sinh tan.

Xem đáp án » 20/02/2023 1,834

Câu 4:

Trình tự nào dưới đây phản ánh đúng trình tự của một phần trong chu kì nhân lên của virus HIV?

1. Tích hợp DNA mạch kép vào hệ gene của tế bào chủ.

2. Tổng hợp protein của virus.

3. DNA của virus được phiên mã thành RNA của virus.

4. Enzyme phiên mã ngược tổng hợp DNA mạch đơn từ RNA của virus.

5. Tổng hợp mạch DNA có trình tự bổ sung với mạch DNA được phiên mã ngược từ RNA.

A. 5 → 2 → 1 → 3 → 4.

B. 5 → 2 → 3 → 4 → 1.

C. 4 → 1 → 2 → 3 → 5.

D. 4 → 5 → 1 → 3 → 2.

Xem đáp án » 20/02/2023 1,778

Câu 5:

Tại sao khi xâm nhập vào tế bào của hệ miễn dịch người HIV lại không gây ra triệu chứng bệnh lí ngay mà sau nhiều năm người nhiễm HIV mới biểu hiện triệu chứng AIDS?

Xem đáp án » 20/02/2023 1,682

Câu 6:

Cho các bước trong quá trình nhân lên của virus như sau:

1. Sự xâm nhập; 2. Lắp ráp; 3. Tổng hợp;

4. Hấp phụ; 5. Giải phóng.

Trình tự nào dưới đây phản ánh đúng diễn biến quá trình nhân lên của virus?

A. 1 → 2 → 3 → 4 → 5.

B. 4 → 1 → 3 → 2 → 5.

C. 4 → 1 → 2 → 3 → 5.

D. 4 → 3 → 1 → 2 → 5.

Xem đáp án » 20/02/2023 1,562

Câu 7:

Dùng thuốc điều trị bệnh AIDS để điều trị bệnh cúm sẽ không đem lại hiệu quả cao là vì

A. vật chất di truyền của hai loại virus này là hai loại acid nucleic khác nhau.

B. số lượng phân tử acid nucleic của hai loại khác nhau.

C. các protein của HIV khác với các protein của virus cúm.

D. virus HIV có vỏ bọc còn virus cúm thì không.

Xem đáp án » 20/02/2023 1,343

Bình luận


Bình luận