Câu hỏi:

14/03/2023 38

C. Mác và Ph. Ăng-ghen có vai trò như thế nào trong phong trào công nhân và cộng sản quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Vai trò của C.Mác và Ph.Ăng-ghen trong phong trào công nhân và cộng sản quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX:

+ C.Mác và Ph.Ăng-ghen tham gia sáng lập tổ chức Quốc tế thứ nhất. C. Mác được bầu vào Ban lãnh đạo và trở thành “linh hồn” của tổ chức này.

+ C.Mác và Ph.Ăng-ghen soạn thảo nhiều văn kiện, tài liệu là lý luận soi đường cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân.

+ Ph.Ăng-ghen tham gia sáng lập tổ chức Quốc tế thứ hai và có nhiều đóng góp quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa xã hội khoa học, chống lại những tư tưởng lệch lạc trong phong trào công nhân,… => Ph. Ăng-ghen được xem là “linh hồn” của Quốc tế thứ hai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm hiểu thêm về ngày Quốc tế Lao động 1 - 5 và ý nghĩa của sự kiện này trong cuộc sống hiện tại.

Xem đáp án » 14/03/2023 30

Câu 2:

Khai thác tư liệu trên và thông tin trong mục, hãy cho biết những biểu hiện chứng tỏ Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Công xã Pa-ri là gì?

Khai thác tư liệu trên và thông tin trong mục, hãy cho biết những biểu hiện chứng tỏ (ảnh 1)

Xem đáp án » 14/03/2023 23

Câu 3:

Quan sát hình 1 và hình 2, hãy chia sẻ những hiểu biết của em về các nhân vật cũng như những sự kiện lịch sử liên quan đến nhân vật và tác phẩm đó.

Quan sát hình 1 và hình 2, hãy chia sẻ những hiểu biết của em về các nhân vật cũng (ảnh 1)

Xem đáp án » 14/03/2023 22

Câu 4:

Nêu những nét chính về Công xã (1871).

Xem đáp án » 14/03/2023 20

Câu 5:

Hãy cho biết giai cấp công nhân ra đời như thế nào?

Xem đáp án » 14/03/2023 19

Câu 6:

Lập trục thời gian thể hiện những hoạt động chính của C. Mác, Ph.Ăng-ghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.

Xem đáp án » 14/03/2023 16

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK