Câu hỏi:

14/03/2023 34

Tìm hiểu thêm về ngày Quốc tế Lao động 1 - 5 và ý nghĩa của sự kiện này trong cuộc sống hiện tại.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nguồn gốc của ngày Quốc tế Lao động:

+ Năm 1886, tại thành phố Chicago, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua Nghị quyết nêu rõ: “...Từ ngày 1/5/1886, ngày lao động của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ”. Sở dĩ ngày 1/5 được chọn bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán tại hầu hết các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ. Vào ngày này, hợp đồng mới giữa thợ và chủ sẽ được ký.

+ Ngày 1/5/1886, do yêu cầu của công nhân không được đáp ứng một cách đầy đủ, công nhân trên toàn nước Mỹ đã tham gia bãi công nhằm gây áp lực buộc giới chủ thực hiện yêu sách của mình. Tiêu biểu là cuộc tổng bãi công của gần 40 vạn công nhân tại thành phố Chicagô. Tuy các cuộc đấu tranh bị đàn áp nhưng có hơn 5 vạn công nhân được hưởng quyền làm việc 8 giờ/ ngày.

+ Ngày 20/6/1889, Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế thứ hai đã quyết định lấy ngày 1/5 hằng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của vô sản các nước.

- Ý nghĩa của ngày Quốc tế lao động: ngày 1/5 là ngày biểu dương lực lượng và đoàn của công nhân, nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh cho hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

C. Mác và Ph. Ăng-ghen có vai trò như thế nào trong phong trào công nhân và cộng sản quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án » 14/03/2023 42

Câu 2:

Khai thác tư liệu trên và thông tin trong mục, hãy cho biết những biểu hiện chứng tỏ Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Công xã Pa-ri là gì?

Khai thác tư liệu trên và thông tin trong mục, hãy cho biết những biểu hiện chứng tỏ (ảnh 1)

Xem đáp án » 14/03/2023 24

Câu 3:

Quan sát hình 1 và hình 2, hãy chia sẻ những hiểu biết của em về các nhân vật cũng như những sự kiện lịch sử liên quan đến nhân vật và tác phẩm đó.

Quan sát hình 1 và hình 2, hãy chia sẻ những hiểu biết của em về các nhân vật cũng (ảnh 1)

Xem đáp án » 14/03/2023 23

Câu 4:

Nêu những nét chính về Công xã (1871).

Xem đáp án » 14/03/2023 22

Câu 5:

Hãy cho biết giai cấp công nhân ra đời như thế nào?

Xem đáp án » 14/03/2023 21

Câu 6:

Mô tả một số hoạt động tiêu biểu của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Xem đáp án » 14/03/2023 18

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK