Câu hỏi:

14/03/2023 28

Thực chất của Chiến tranh thuốc phiện (1840 - 1842) là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thực chất Chiến tranh thuốc phiện (1840 - 1842) là cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Anh đối với Trung Quốc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khai thác lược đồ hình 14.1 và thông tin trong mục, hãy mô tả quá trình các nước đế quốc xâm lược Trung Quốc.

Khai thác lược đồ hình 14.1 và thông tin trong mục, hãy mô tả quá trình các nước đế  (ảnh 1)

Xem đáp án » 14/03/2023 116

Câu 2:

Tìm hiểu và cho biết cuộc Duy tân Minh Trị và Cách mạng Tân Hợi có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án » 14/03/2023 62

Câu 3:

Vì sao nói Cách mạng Tân Hợi (1911) là cuộc cách mạng dân chủ tư sản?

Xem đáp án » 14/03/2023 45

Câu 4:

Hãy cho biết ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị.

Xem đáp án » 14/03/2023 36

Câu 5:

Hãy trình bày những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Xem đáp án » 14/03/2023 31

Câu 6:

Hãy trình bày nội dung chính và kết quả của cuộc Duy tân Minh Trị.

Xem đáp án » 14/03/2023 28

Câu 7:

Lập và hoàn thành bảng hệ thống (theo gợi ý dưới đây) về những lĩnh vực cải cách trong cuộc Duy tân Minh Trị.

Lĩnh vực cải cách

Nội dung

Ý nghĩa

Chính trị

 

 

Kinh tế

 

 

Khoa học, giáo dục

 

 

Quân sự

 

 

Xem đáp án » 14/03/2023 28

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK