Câu hỏi:

14/03/2023 288

Chọn một bài thơ tự do mà em yêu thích, viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ đó.

Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết

Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Thơ tự do là thể thơ như nào? Đoạn văn chia sẻ cảm nghĩ về một bài thơ tự do có đặc điểm gì về hình thức và nội dung?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

+  Thơ tự do là thơ phân dòng nhưng không có thể thức nhất định và không quy định số lượng từ trong một câu, cũng như không cần có vần liên tục.

+ Hình thức: thể thơ 7 chữ, gieo nhịp 4/3

+ Nội dung: Viết về vẻ đẹp của mùa thu.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tác giả dùng ngôi thứ mấy để chia sẻ cảm nghĩ? Cảm xúc và suy nghĩ được thể hiện như thế nào trong bài viết?

Xem đáp án » 14/03/2023 574

Câu 2:

- Với mục đích và người đọc đó, em sẽ chọn nội dung và cách viết như thế nào?

Xem đáp án » 14/03/2023 302

Câu 3:

Xác định nội dung câu chủ đề, câu kết đoạn của đoạn văn.

Xem đáp án » 14/03/2023 156

Câu 4:

- Mục đích viết đoạn văn này là gì? Người đọc đoạn văn này có thể là ai? Họ muốn thu nhận điều gì từ đoạn văn của em?

Xem đáp án » 14/03/2023 143

Câu 5:

Tìm các phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn.

Xem đáp án » 14/03/2023 140

Câu 6:

Tóm tắt phần thân đoạn.

Xem đáp án » 14/03/2023 121

Bình luận


Bình luận