Câu hỏi:

14/03/2023 23

Nhan đề và hệ thống đề mục của văn bản cho em biết điều gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nhan đề và hệ thống đề mục của văn bản cho em biết bài học sẽ tìm hiểu về sóng thần.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Văn bản Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng? có phải là văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên hay không? Vì sao?

Xem đáp án » 14/03/2023 63

Câu 2:

Văn bản đã sử dụng (những) loại phương tiện phi ngôn ngữ nào? Ý nghĩa của việc sử dụng (những) loại phương tiện ấy trong văn bản là gì?

Xem đáp án » 14/03/2023 59

Câu 3:

Văn bản sử dụng những loại phương tiện phi ngôn ngữ nào? Nhận xét về hiệu quả biểu đạt của chúng trong văn bản.

Xem đáp án » 14/03/2023 47

Câu 4:

Mục đích viết của văn bản trên là gì? Những đặc điểm nào của văn bản giúp em nhận ra mục đích ấy?

Xem đáp án » 14/03/2023 45

Câu 5:

Chỉ ra điểm khác biệt trong cách trình bày đề mục của văn bản Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng? với văn bản Bạn đã biết gì về sóng thần? Cách trình bày ấy có tác dụng gì trong việc thực hiện mục đích của văn bản?

Xem đáp án » 14/03/2023 42

Câu 6:

Điều khiến sóng thần trở nên đáng sợ nhất với con người là gì?

Xem đáp án » 14/03/2023 38

Câu 7:

Nội dung chính của đoạn văn này là gì? 

Xem đáp án » 14/03/2023 36

Bình luận


Bình luận