Câu hỏi:

14/03/2023 18

Sau khi đọc văn bản, em hiểu thêm điều gì về sóng thần?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Sau khi đọc văn bản, em hiểu rõ hơn về cơ chế hình thành sóng thần và các nguyên nhân gây ra các thảm họa sóng thần. Cùng với đó, em cũng hiểu rõ hơn về hậu quả và sức tàn phá mà các đợt sóng thần gây ra cho nhân loại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Văn bản Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng? có phải là văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên hay không? Vì sao?

Xem đáp án » 14/03/2023 61

Câu 2:

Văn bản đã sử dụng (những) loại phương tiện phi ngôn ngữ nào? Ý nghĩa của việc sử dụng (những) loại phương tiện ấy trong văn bản là gì?

Xem đáp án » 14/03/2023 57

Câu 3:

Văn bản sử dụng những loại phương tiện phi ngôn ngữ nào? Nhận xét về hiệu quả biểu đạt của chúng trong văn bản.

Xem đáp án » 14/03/2023 45

Câu 4:

Mục đích viết của văn bản trên là gì? Những đặc điểm nào của văn bản giúp em nhận ra mục đích ấy?

Xem đáp án » 14/03/2023 44

Câu 5:

Chỉ ra điểm khác biệt trong cách trình bày đề mục của văn bản Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng? với văn bản Bạn đã biết gì về sóng thần? Cách trình bày ấy có tác dụng gì trong việc thực hiện mục đích của văn bản?

Xem đáp án » 14/03/2023 41

Câu 6:

Điều khiến sóng thần trở nên đáng sợ nhất với con người là gì?

Xem đáp án » 14/03/2023 36

Câu 7:

Nội dung chính của đoạn văn này là gì? 

Xem đáp án » 14/03/2023 36

Bình luận


Bình luận