Câu hỏi:

15/03/2023 38

Em hãy hoàn thành niên biểu về hành trình tìm đường của nước của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1917 theo mẫu dưới đây:

Thời gian

Địa điểm tới

Hình ảnh

 

 

 

 

 

 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thời gian

Địa điểm tới

Hình ảnh

1911 - 1917

Nguyễn

Tất Thành đi qua nhiều nước ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Âu.

Em hãy hoàn thành niên biểu về hành trình tìm đường của nước của Nguyễn Tất Thành  (ảnh 1) 

1917

Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp.

Em hãy hoàn thành niên biểu về hành trình tìm đường của nước của Nguyễn Tất Thành  (ảnh 2)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã dẫn đến những thay đổi gì trong xã hội Việt Nam?

Xem đáp án » 15/03/2023 117

Câu 2:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có những giai cấp, tầng lớp cơ bản nào? Những giai cấp, tầng lớp này có địa vị khác nhau, nhưng theo em, họ có điểm gì chung?

Xem đáp án » 15/03/2023 101

Câu 3:

Thông qua việc tìm hiểu về hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Nguyễn Tất Thành, em rút ra được bài học gì cho bản thân?

Xem đáp án » 15/03/2023 71

Câu 4:

Tư liệu 23.2 phản ánh mâu thuẫn cơ bản nào trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Tư liệu 23.2 phản ánh mâu thuẫn cơ bản nào trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/03/2023 63

Câu 5:

Đọc tư liệu, em có đồng ý với quan điểm "chi bằng học" như là con đường ưu tiên để giành lấy độc lập tự do của dân tộc vào đầu thế kỉ XX không? Vì sao?

Xem đáp án » 15/03/2023 35

Câu 6:

Em hãy nêu những sự kiện chính trong quá trình hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành từ năm 1908 đến năm 1917.

Xem đáp án » 15/03/2023 31

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK