Câu hỏi:

10/12/2021 93,233

Phát triển kinh tế có ý nghĩa nào sau đây đối với cá nhân?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Theo SGK GDCD 11 trang 10 thì phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm và thu nhập ổn định, cuộc sống ấm no, có điều kiện chăm sóc sức khỏe...vậy đáp án đúng là tạo điều kiện cho mọi người có việc làm và thu nhập.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Yếu tố nào dưới đây không thuộc tư liệu lao động?

Xem đáp án » 11/02/2020 108,121

Câu 2:

Kết cấu hạ tầng của sản xuất thuộc yếu tố cơ bản nào dưới đây của quá trình sản xuất?

Xem đáp án » 11/02/2020 100,621

Câu 3:

Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là

 

Xem đáp án » 11/02/2020 96,214

Câu 4:

Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội là

Xem đáp án » 11/02/2020 82,587

Câu 5:

Trong cơ cấu kinh tế, cơ cấu nào dưới đây là quan trọng nhất?

Xem đáp án » 11/02/2020 59,258

Câu 6:

Đối tượng lao động của người thợ mộc là

     

Xem đáp án » 11/02/2020 58,103

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900