Công dân với sự phát triển kinh tế (Bài 1)

  • 16512 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Theo sgk GDCD 11 trang 5 thì sản xuất của cải vật chất có vai trò:

- Quyết định mọi hoạt động của xã hội.

- Là cơ sở tồn tại xã hội.

Cho nên đáp án đúng là A- vai trò của sản xuất của cải vật chất.


Câu 2:

"Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội" là nói đến

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Theo sgk GDCD 11 trang 5 thì sản xuất của cải vật chất có vai trò:

- Quyết định mọi hoạt động của xã hội.

- Là cơ sở tồn tại xã hội.

Cho nên đáp án đúng là D- vai trò của sản xuất của cải vật chất


Câu 3:

Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 4 thì sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.


Câu 4:

Muốn tồn tại, con người phải có thức ăn, đồ mặc, nhà ở. Để có những thứ đó, con người phải lao động để tạo ra của cải vật chất. Điều đó thể hiện ý nào sau đây của sản xuất của cải vật chất?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Theo sgk GDCD trang 5 trong vai trò của sản xuất của cải vật chất thì sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại xã hội vì vậy muốn tồn tại, con người phải có thức ăn, đồ mặc, nhà ở. Để có những thứ đó, con người phải lao động để tạo ra của cải vật chất.


Câu 5:

Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là

 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Theo SGK GDCD 11 trang 6 thì sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội. Vậy đáp án đúng là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

2 năm trước

My Nguyen

Bình luận


Bình luận