Câu hỏi:

11/02/2020 36,192

Trong tư liệu lao động, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Theo SGK GDCD 11 trang 8 thì trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động thì công cụ lao động là yếu tố quan trọng nhất, nó là một trong những căn cứ cơ bản để phân biệt các thời đại kinh tế. Vậy đáp án đúng là công cụ lao động.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Yếu tố nào dưới đây không thuộc tư liệu lao động?

Xem đáp án » 11/02/2020 108,129

Câu 2:

Kết cấu hạ tầng của sản xuất thuộc yếu tố cơ bản nào dưới đây của quá trình sản xuất?

Xem đáp án » 11/02/2020 100,623

Câu 3:

Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò là

 

Xem đáp án » 11/02/2020 96,215

Câu 4:

Phát triển kinh tế có ý nghĩa nào sau đây đối với cá nhân?

Xem đáp án » 10/12/2021 93,233

Câu 5:

Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội là

Xem đáp án » 11/02/2020 82,588

Câu 6:

Trong cơ cấu kinh tế, cơ cấu nào dưới đây là quan trọng nhất?

Xem đáp án » 11/02/2020 59,259

Câu 7:

Đối tượng lao động của người thợ mộc là

     

Xem đáp án » 11/02/2020 58,104

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900