Câu hỏi:

20/03/2023 1,476

đai nhiệt đới gió mùa phân bố ở độ cao trung bình

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A. Ờ miền bắc dưới 600 - 700m, miền nam 1000m.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết gió tháng 1 tại trạm Đồng Hới chủ yếu thổi theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 20/03/2023 976

Câu 2:

nhận định đúng về đặc điểm địa hình vùng thềm lục địa nước ta là

Xem đáp án » 20/03/2023 855

Câu 3:

biển đông cho phép nước ta khai thác tổng hợp kinh tế biển nhằm

Xem đáp án » 20/03/2023 845

Câu 4:

giải thích tại sao có sự khác nhau về độ dài của các thời kì nóng và lạnh ở mỗi bán cầu?

Xem đáp án » 20/03/2023 677

Câu 5:

so với duyên hải nam trung bộ bắc trung bộ có ưu thế hơn hẳn để phát triển nghề

Xem đáp án » 21/03/2023 612

Câu 6:

loại rừng có vai trò quan trọng nhất trong việc bảo vệ đất của cả vùng đồng bằng là

Xem đáp án » 20/03/2023 456

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK