Trắc nghiệm tổng hợp Địa lý có đáp án 2023

  • 125 lượt thi

  • 326 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Xu hướng khu vực hóa đặt ra một trong những vấn đề đòi hỏi các quốc gia phải quan tâm giải quyết là?

Xem đáp án

B. Tự chủ về kinh tế


Câu 2:

Việc khai thác khoáng sản ở châu phi đã

Xem đáp án

C. Mang lợi lợi nhuận cao cho các công ti tư bản nước ngoài


Câu 3:

Trình bày và giải thích đặc điểm khí hậu châu á

Xem đáp án

a) Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng

- Khí hậu phân hóa thành nhiều đới khác nhau. Từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo lần lượt có các đới khí hậu: đới khí hậu cực và cận cực, đới khí hậu ôn đới, đới khí hậu cận nhiệt, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu Xích đạo.

- Các đới khí hậu châu Á thường phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

+ Đới khí hậu ôn đới: kiểu ôn đới lục địa, kiểu ôn đới gió mùa, kiểu ôn đới hải dương.

+ Đới khí hậu cận nhiệt: kiểu cận nhiệt địa trung hải, kiểu cận nhiệt gió mùa,

kiểu cận nhiệt lục địa, kiểu núi cao.

+ Đới khí hậu nhiệt đới: kiểu nhiệt đới khô. kiểu nhiệt đới gió mùa.

b) Giải thích

- Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau là do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.

- Các đới khí hậu châu Á thường phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau là do lãnh thổ rất rộng, có các dãy núi và sơn nguyên ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập sâu vào nội địa. Ngoài ra, trên các núi và sơn nguyên cao, khí hậu còn thay đổi theo chiều cao.


Câu 4:

Các hành tinh trong hệ mặt trời có quỹ đạo chuyển động từ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời có quỹ đạo chuyển động từ theo hướng từ tây sang đông với những quỹ đạo hình elip.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng với hiện tượng mùa trên Trái Đất?

Xem đáp án

B. Do Trái Đất tự quay quanh trục gây ra


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận