Câu hỏi:

21/03/2023 25

Ý nào sau đây không đúng với sự phân bố nhiệt độ không khí theo lục địa và đại dương

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

C. Biên độ nhiệt năm ở lục địa nhỏ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

đai nhiệt đới gió mùa phân bố ở độ cao trung bình

Xem đáp án » 20/03/2023 730

Câu 2:

so với duyên hải nam trung bộ bắc trung bộ có ưu thế hơn hẳn để phát triển nghề

Xem đáp án » 21/03/2023 409

Câu 3:

biển đông cho phép nước ta khai thác tổng hợp kinh tế biển nhằm

Xem đáp án » 20/03/2023 392

Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết gió tháng 1 tại trạm Đồng Hới chủ yếu thổi theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 20/03/2023 365

Câu 5:

vì sao miền trung lũ quét muộn hơn ở miền bắc

Xem đáp án » 20/03/2023 198

Câu 6:

nước trên lục địa gồm nước ở

Xem đáp án » 21/03/2023 197

Câu 7:

nhận định đúng về đặc điểm địa hình vùng thềm lục địa nước ta là

Xem đáp án » 20/03/2023 191

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK