Câu hỏi:

21/03/2023 11

thiên nhiên việt nam phân hóa đa dạng do

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A. Đặc điểm địa hình kết hợp với hướng các mùa gió

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

đai nhiệt đới gió mùa phân bố ở độ cao trung bình

Xem đáp án » 20/03/2023 814

Câu 2:

so với duyên hải nam trung bộ bắc trung bộ có ưu thế hơn hẳn để phát triển nghề

Xem đáp án » 21/03/2023 433

Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết gió tháng 1 tại trạm Đồng Hới chủ yếu thổi theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 20/03/2023 429

Câu 4:

biển đông cho phép nước ta khai thác tổng hợp kinh tế biển nhằm

Xem đáp án » 20/03/2023 427

Câu 5:

vì sao miền trung lũ quét muộn hơn ở miền bắc

Xem đáp án » 20/03/2023 228

Câu 6:

nước trên lục địa gồm nước ở

Xem đáp án » 21/03/2023 205

Câu 7:

nhận định đúng về đặc điểm địa hình vùng thềm lục địa nước ta là

Xem đáp án » 20/03/2023 203

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK