Câu hỏi:

12/07/2024 50,342

Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Theo SGK GDCD trang 15 thì giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau. Trên thị trường, người ta trao đổi các hàng hóa với nhau theo những tỉ lệ nhất định, về thực chất là trao đổi những lượng lao động hao phí bằng nhau ẩn chứa trong các hàng hóa đó. Vậy đáp án đúng là2m vải = 10kg thóc = 4 giờ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những chức năng của thị trường là

      

Xem đáp án » 12/07/2024 158,112

Câu 2:

Sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn được nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua, bán là

Xem đáp án » 12/07/2024 108,533

Câu 3:

Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng 

Xem đáp án » 12/07/2024 81,496

Câu 4:

Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi

  

Xem đáp án » 12/07/2024 81,059

Câu 5:

Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi

Xem đáp án » 12/07/2024 62,087

Câu 6:

Hàng hóa là một phạm trù lịch sử vì hàng hóa

   

Xem đáp án » 12/07/2024 59,194

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900