Câu hỏi:

24/03/2023 97

Em hãy cho biết vì sao phải chăm sóc hoa và cây cảnh.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phải chăm sóc hoa và cây cảnh vì chăm sóc hoa và cây cảnh là một bước quan trọng trong kỹ thuật trồng cây và chăm sóc hoa cảnh, nếu được chăm sóc đúng cách, cây cảnh sẽ tươi, đẹp và ra hoa, ra lá nhiều hơn.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy kể tên những dụng cụ cần thiết để trồng hoa và cây cảnh trong chậu

Xem đáp án » 24/03/2023 150

Câu 2:

Em hãy kể tên các bước gieo hạt và trồng cây con trong chậu

Xem đáp án » 24/03/2023 134

Câu 3:

Em hãy kể tên những công việc chính để chăm sóc hoa và cây cảnh.

Xem đáp án » 24/03/2023 92

Câu 4:

Em hãy nêu một số lợi ích chính của hoa và cây cảnh.

Xem đáp án » 24/03/2023 89

Câu 5:

Em hãy kể tên một số loại hoa và cây cảnh xung quanh em.

Xem đáp án » 24/03/2023 84

Câu 6:

Em hãy chọn trồng một loại hoa trong chậu ở nhà và nêu những công việc chăm sóc, bảo vệ chậu hoa đó.

Xem đáp án » 24/03/2023 70

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK