Câu hỏi:

24/03/2023 145

Em hãy kể tên những dụng cụ cần thiết để trồng hoa và cây cảnh trong chậu

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những dụng cụ cần thiết để trồng hoa và cây cảnh trong chậu là:

- Xẻng nhỏ.

- Găng tay làm vườn.

- Bình tưới cây.

- Kéo cắt cành.

- Chĩa ba.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy kể tên các bước gieo hạt và trồng cây con trong chậu

Xem đáp án » 24/03/2023 131

Câu 2:

Em hãy cho biết vì sao phải chăm sóc hoa và cây cảnh.

Xem đáp án » 24/03/2023 93

Câu 3:

Em hãy kể tên những công việc chính để chăm sóc hoa và cây cảnh.

Xem đáp án » 24/03/2023 88

Câu 4:

Em hãy nêu một số lợi ích chính của hoa và cây cảnh.

Xem đáp án » 24/03/2023 83

Câu 5:

Em hãy kể tên một số loại hoa và cây cảnh xung quanh em.

Xem đáp án » 24/03/2023 80

Câu 6:

Em hãy chọn trồng một loại hoa trong chậu ở nhà và nêu những công việc chăm sóc, bảo vệ chậu hoa đó.

Xem đáp án » 24/03/2023 66

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK