Câu hỏi:

24/03/2023 86

Em hãy giới thiệu về bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm có 36 chi tiết và 3 dụng cụ.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy nêu các bước lắp ghép mô hình cầu vượt.

Xem đáp án » 24/03/2023 105

Câu 2:

Em hãy kể tên các vật liệu thường dùng để làm đồ chơi dân gian.

Xem đáp án » 24/03/2023 104

Câu 3:

Em hãy lựa chọn một đồ chơi dân gian có ở địa phương và nêu các bước làm đồ chơi đó.

Xem đáp án » 24/03/2023 98

Câu 4:

Em hãy nêu các bước làm diều giấy.

Xem đáp án » 24/03/2023 96

Câu 5:

Em hãy kể tên một số đồ chơi dân gian mà em biết.

Xem đáp án » 24/03/2023 82

Câu 6:

Em hãy nêu các bước thả diều.

Xem đáp án » 24/03/2023 81

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK