Câu hỏi:

24/03/2023 107

Em hãy kể tên các vật liệu thường dùng để làm đồ chơi dân gian.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các vật liệu thường dùng để làm đồ chơi dân gian là: tre, nứa, đất sét, đất nung, giấy...

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy nêu các bước lắp ghép mô hình cầu vượt.

Xem đáp án » 24/03/2023 109

Câu 2:

Em hãy nêu các bước làm diều giấy.

Xem đáp án » 24/03/2023 102

Câu 3:

Em hãy lựa chọn một đồ chơi dân gian có ở địa phương và nêu các bước làm đồ chơi đó.

Xem đáp án » 24/03/2023 102

Câu 4:

Em hãy giới thiệu về bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

Xem đáp án » 24/03/2023 89

Câu 5:

Em hãy kể tên một số đồ chơi dân gian mà em biết.

Xem đáp án » 24/03/2023 87

Câu 6:

Em hãy nêu các bước thả diều.

Xem đáp án » 24/03/2023 84

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK