Câu hỏi:

15/04/2023 18

Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

a. ……….. là số đo độ "nóng", "lạnh" của vật.

b. ……….. là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ.

c. Nhiệt độ cơ thể người bình thường là ………..

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a. Nhiệt độ là số đo độ "nóng", "lạnh" của vật.

b. Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ.

c. Nhiệt độ cơ thể người bình thường là 37oC.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kính hiển vi dùng để quan sát các vật có kích thước

Xem đáp án » 15/04/2023 94

Câu 2:

Đơn vị đo thời gian chính thức ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án » 15/04/2023 55

Câu 3:

Một cái cân thăng bằng khi đĩa cân bên trái gồm 1 quả cân 100g, 1 quả cân 50 g, 2 quả cân 20 g và 2 quả cân 10 g còn đĩa cân bên phải gồm 3 gói kẹo. Mỗi bịch kẹo có khối lượng là

Xem đáp án » 15/04/2023 55

Câu 4:

Cho biết tên của hệ cơ quan theo thứ tự trên hình và nêu 2 cơ quan tạo thành ở mỗi hệ.

Media VietJack

Quan sát hình trên rồi điền thông tin vào bảng sau:

STT

Tên hệ cơ quan

Cơ quan

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

Xem đáp án » 15/04/2023 46

Câu 5:

Loại vật liệu chính được sử dụng để sản xuất xi măng là gì?

Xem đáp án » 15/04/2023 37

Câu 6:

Người làm muối đã ứng dụng hiện tượng nào sau đây để thu hoạch muối từ nước biển?

Xem đáp án » 15/04/2023 35

Câu 7:

Dùng thước để đo chiều cao của bạn An, Bình, Công kết quả theo thứ tự như sau: 146,2 cm; 148,5 cm và 144,3 cm. Thước đã dùng có độ chia nhỏ nhất là

Xem đáp án » 15/04/2023 31

Bình luận


Bình luận