Đề kiểm tra KHTN 6 Chân trời sáng tạo Phần 2. Đề thi kết thúc học kì I có đáp án (Đề số 64)

  • 314 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Đơn vị đo thời gian chính thức ở nước ta hiện nay là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Đơn vị cơ bản đo thời gian chính thức ở nước ta hiện nay là giây.


Câu 2:

Một cái cân thăng bằng khi đĩa cân bên trái gồm 1 quả cân 100g, 1 quả cân 50 g, 2 quả cân 20 g và 2 quả cân 10 g còn đĩa cân bên phải gồm 3 gói kẹo. Mỗi bịch kẹo có khối lượng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Tổng khối lượng quả cân bên trái là

100 g + 50 g + 2 . 20 g + 2 . 10 g = 210 g

Khối lượng đĩa cân bên phải bằng khối lượng quả cân bên trái nên khối lượng của mỗi gói kẹo là 210 : 3 = 70 g.


Câu 3:

Dùng thước để đo chiều cao của bạn An, Bình, Công kết quả theo thứ tự như sau: 146,2 cm; 148,5 cm và 144,3 cm. Thước đã dùng có độ chia nhỏ nhất là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Ta thấy các kết quả đã cho là bội của 0,1 cm nên ĐCNN là 0,1 cm.


Câu 4:

Kính hiển vi dùng để quan sát các vật có kích thước

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Kính hiển vi dùng để quan sát các vật có kích thước rất nhỏ.


Câu 5:

Người làm muối đã ứng dụng hiện tượng nào sau đây để thu hoạch muối từ nước biển?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Người làm muối đã ứng dụng hiện tượng bay hơi để thu hoạch muối từ nước biển.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận