Câu hỏi:

15/04/2023 38

Để xác định thời gian vận động viên chạy 500 m, ta nên dùng loại đồng hồ nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B.

Để xác định thời gian vận động viên chạy 500 m, ta nên dùng đồng hồ bấm giây.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cân một túi cà chua, kết quả là 1337 g. Độ chia nhỏ nhất của cân đã dùng là

Xem đáp án » 15/04/2023 69

Câu 2:

Để sản xuất phấn viết bảng, người ta sử dụng vật liệu nào dưới đây?

Xem đáp án » 15/04/2023 69

Câu 3:

Để góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, trong quá trình xây dựng dân dụng, nên ưu tiên sử dụng loại vật liệu nào?

Xem đáp án » 15/04/2023 68

Câu 4:

Để đo số đo cơ thể của khách may quần áo, người thợ may nên dùng thước đo nào dưới đây để có độ chính xác nhất?

Xem đáp án » 15/04/2023 51

Câu 5:

Mãng cầu ta có tên khoa học là

Xem đáp án » 15/04/2023 49

Câu 6:

Thành phần quan trọng để phân biệt tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là

Xem đáp án » 15/04/2023 44

Bình luận


Bình luận