Câu hỏi:

24/04/2023 197

Hành vi nào sau đây không thể hiện đức tính tôn trọng sự thật?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu tục ngữ: “Học một biết mười.” nói về truyền thống nào dưới đây?

Xem đáp án » 25/04/2023 436

Câu 2:

Ý kiến nào dưới đây đúng khi thể hiện tính kiên trì, siêng năng?

Xem đáp án » 24/04/2023 318

Câu 3:

Ý kiến nào sau đây là đúng, khi nói về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

Xem đáp án » 24/04/2023 276

Câu 4:

Câu tục ngữ: “Cây vạy hay ghét mực tàu”, nói về nội dung sống ..............

Xem đáp án » 24/04/2023 270

Câu 5:

Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tính tự lập?

Xem đáp án » 25/04/2023 267

Câu 6:

Câu tục ngữ: "Người có chí thì nên, nhà có nền thì vững" biểu hiện của đức tính nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/04/2023 224

Câu 7:

Câu tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách” nói đến điều gì?

Xem đáp án » 24/04/2023 209

Bình luận


Bình luận