Câu hỏi:

26/04/2023 634

Hành động nào không tiết kiệm?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các bạn dưới đây, ai không phải là công dân Việt Nam?

Xem đáp án » 26/04/2023 1,111

Câu 2:

Bố mẹ Chiến là người Nhật đến Việt Nam sinh sống. Chiến sinh ra ở Việt Nam. Theo em, Chiến là công dân nước nào? 

Xem đáp án » 26/04/2023 836

Câu 3:

Danh ngôn nào nói về sự cần thiết ứng phó với tình huống nguy hiểm?

Xem đáp án » 26/04/2023 822

Câu 4:

Nghĩa vụ cơ bản của công dân là

Xem đáp án » 26/04/2023 820

Câu 5:

Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?

Xem đáp án » 26/04/2023 625

Câu 6:

Nêu bổn phận của trẻ em?

Xem đáp án » 26/04/2023 612

Bình luận


Bình luận