Đề kiểm tra cuối kì 2 GDCD 6 năm 2023 có đáp án (Đề 9)

  • 2777 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Danh ngôn nào nói về sự cần thiết ứng phó với tình huống nguy hiểm?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Tự nhận thức bản thân là?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Hành động nào không tiết kiệm?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Trong các bạn dưới đây, ai không phải là công dân Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Nghĩa vụ cơ bản của công dân là

Xem đáp án

Chọn C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Ngô Hoàng Bảo Yến

Bình luận


Bình luận