Câu hỏi:

26/04/2023 162

Công dân Việt Nam có quyền và phải thực hiện .......... đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ …?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các bạn dưới đây, ai không phải là công dân Việt Nam?

Xem đáp án » 26/04/2023 1,074

Câu 2:

Danh ngôn nào nói về sự cần thiết ứng phó với tình huống nguy hiểm?

Xem đáp án » 26/04/2023 793

Câu 3:

Bố mẹ Chiến là người Nhật đến Việt Nam sinh sống. Chiến sinh ra ở Việt Nam. Theo em, Chiến là công dân nước nào? 

Xem đáp án » 26/04/2023 791

Câu 4:

Nghĩa vụ cơ bản của công dân là

Xem đáp án » 26/04/2023 764

Câu 5:

Hành động nào không tiết kiệm?

Xem đáp án » 26/04/2023 578

Câu 6:

Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?

Xem đáp án » 26/04/2023 577

Câu 7:

Nêu bổn phận của trẻ em?

Xem đáp án » 26/04/2023 554

Bình luận


Bình luận