Đề kiểm tra cuối kì 2 GDCD 6 năm 2023 có đáp án (Đề 1)

  • 2921 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Công dân là người dân của

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Công dân là người dân của một nước, có quyền và nghĩa vụ do

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ Nhà nước và xã hội ?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội ?

Xem đáp án

Chọn B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 tháng trước

Ngô Hoàng Bảo Yến

Bình luận


Bình luận

Phượng Nguyễn
20:15 - 13/03/2024

Cứu

Nhà Nghỉ Gia Thành
08:50 - 11/05/2024

ghi đáp án tự luận ở đâu vậy mọi người