Đề kiểm tra cuối kì 2 GDCD 6 năm 2023 có đáp án (Đề 10)

  • 2567 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

a. Em hãy trình bày khái niệm tình huống nguy hiểm từ tự nhiên và tình huống nguy hiểm từ con người?

b. Khi đối mặt với tình huống nguy hiểm, chúng ta cần có thái độ và tinh thần như thế nào?

Xem đáp án

- Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và làm gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội.

- Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây tổn thất cho con người và xã hội.

Khi đối mặt với tình huống nguy hiểm, chúng ta cần bình tĩnh, tự tin, thoát khỏi nguy hiểm trong cuộc sống; đồng thời thường xuyên trau dồi hiểu biết, kỹ năng để ứng phó với tình huống nguy hiểm.


Câu 2:

Tiết kiệm là gì? Nêu một vài hoạt động thể hiện sự tiết kiệm của bản thân trong cuộc sống?

Xem đáp án

- Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác.

- Một số hoạt động thể hiện sự tiết kiệm của bản thân:

Lập kế hoạch chi tiêu chi tiết hằng ngày, hằng tuần, ...

Tắt điện khi đi ra ngoài, trước khi đi ngủ hay không có nhu cầu sử dụng điện

Tiết kiệm nước

Bảo vệ của công, ...


Câu 3:

a. Trình bày nhóm quyền phát triển của trẻ em?

b. Ý nghĩa của quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em là gì?

Xem đáp án

- Nhóm quyền phát triển: là những quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như được học tập, được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật,...

Quyền trẻ em là điều kiện cần thiết để trẻ em phát triển đầy đủ, toàn diện về thể chất và tinh thần. Thực hiện quyền trẻ em đảm bảo cho trẻ em được sống, được phát triển trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương, an toàn, lành mạnh, bình đẳng.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 tuần trước

Ngô Hoàng Bảo Yến

Bình luận


Bình luận