Câu hỏi:

26/04/2023 223

Tiết kiệm là gì? Nêu một vài hoạt động thể hiện sự tiết kiệm của bản thân trong cuộc sống?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác.

- Một số hoạt động thể hiện sự tiết kiệm của bản thân:

Lập kế hoạch chi tiêu chi tiết hằng ngày, hằng tuần, ...

Tắt điện khi đi ra ngoài, trước khi đi ngủ hay không có nhu cầu sử dụng điện

Tiết kiệm nước

Bảo vệ của công, ...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

a. Em hãy trình bày khái niệm tình huống nguy hiểm từ tự nhiên và tình huống nguy hiểm từ con người?

b. Khi đối mặt với tình huống nguy hiểm, chúng ta cần có thái độ và tinh thần như thế nào?

Xem đáp án » 26/04/2023 520

Câu 2:

a. Trình bày nhóm quyền phát triển của trẻ em?

b. Ý nghĩa của quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em là gì?

Xem đáp án » 26/04/2023 329

Bình luận


Bình luận