Đề kiểm tra cuối kì 2 GDCD 6 năm 2023 có đáp án (Đề 8)

  • 2691 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Công dân là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Công dân là người dân của một nước, theo qui định của pháp luật 

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Người nào dưới đây không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Bố của bạn X là người Việt Nam, mẹ là người Anh. Bạn X sinh ra và lớn lên ở  Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em X mang quốc tịch nước nào?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Những quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại thuộc nhóm quyền

Xem đáp án

Chọn C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Ngô Hoàng Bảo Yến

Bình luận


Bình luận