Câu hỏi:

26/04/2023 221

Theo em, đức tính tiết kiệm có ý nghĩa như thế nào? Hãy nêu hai ví dụ chưa biết tiết kiệm.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Học sinh trình bày được ý nghĩa của tiết kiệm.

+ Tiết kiệm giúp chúng ta quý trọng thành quả lao động; đảm bảo cho cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc và thành công.

- Nêu hai ví dụ chưa biết tiết kiệm.

+ Mẹ cho mười ngàn ăn sáng, em đòi thêm năm ngàn để ăn hàng.

+ Em chưa biết tranh thủ thời gian rảnh rỗi để học bài và làm bài tập

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công dân là

Xem đáp án » 26/04/2023 178

Câu 2:

Theo em, để ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người và thiên nhiên, chúng ta cần phải có những kĩ năng gì?

Xem đáp án » 26/04/2023 174

Câu 3:

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em có mấy nhóm quyền? Nêu nội dung của mỗi nhóm quyền.

Xem đáp án » 26/04/2023 126

Câu 4:

Quyền cơ bản của trẻ em bao gồm các nhóm quyền nào?

Xem đáp án » 26/04/2023 107

Câu 5:

Chị H lấy chồng là anh X có quốc tịch Canada. Vơ chồng chị H sinh sống ở Việt Nam và không có ý định cư trú tại Canada nên anh X muốn nhập quốc tịch Việt Nam. Vậy để được nhập quốc tịch Việt Nam thì anh X cần phải đảm bảo điều kiện gì?

Xem đáp án » 26/04/2023 84

Câu 6:

Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

Xem đáp án » 26/04/2023 83

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK