Câu hỏi:

26/04/2023 325

Người nào dưới đây không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo em, để ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người và thiên nhiên, chúng ta cần phải có những kĩ năng gì?

Xem đáp án » 12/07/2024 3,941

Câu 2:

Theo em, đức tính tiết kiệm có ý nghĩa như thế nào? Hãy nêu hai ví dụ chưa biết tiết kiệm.

Xem đáp án » 12/07/2024 2,263

Câu 3:

Công dân là

Xem đáp án » 26/04/2023 1,364

Câu 4:

Những quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại thuộc nhóm quyền

Xem đáp án » 26/04/2023 779

Câu 5:

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em có mấy nhóm quyền? Nêu nội dung của mỗi nhóm quyền.

Xem đáp án » 12/07/2024 683

Câu 6:

Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

Xem đáp án » 26/04/2023 666

Câu 7:

Công dân là người dân của một nước, theo qui định của pháp luật 

Xem đáp án » 26/04/2023 513

Bình luận


Bình luận