Đề kiểm tra cuối kì 2 GDCD 6 năm 2023 có đáp án (Đề 11)

  • 2630 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền văn hóa – xã hội của công dân Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền kinh tế của công dân Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Quyền trẻ em là gì?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Việc trẻ em được tiêm chủng miễn phí thể hiện quyền nào dưới đây của trẻ em?

Xem đáp án

Chọn B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 tuần trước

Ngô Hoàng Bảo Yến

Bình luận


Bình luận