Đề kiểm tra cuối kì 2 GDCD 6 năm 2023 có đáp án (Đề 12)

  • 2623 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là 

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Quốc tịch là 

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là các quyền và nghĩa vụ chủ yếu

Xem đáp án

Chọn C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 tuần trước

Ngô Hoàng Bảo Yến

Bình luận


Bình luận