Câu hỏi:

26/04/2023 65

Công dân là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ theo

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội và bổn phận của trẻ em trong việc thực hiện quyền trẻ em.

Xem đáp án » 26/04/2023 162

Câu 2:

Học sinh cần làm gì để rèn luyện đức tính tiết kiệm?

Xem đáp án » 26/04/2023 114

Câu 3:

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là các quyền và nghĩa vụ chủ yếu

Xem đáp án » 26/04/2023 85

Câu 4:

Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án » 26/04/2023 82

Câu 5:

Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của học sinh chúng ta khi thực hiện quyền trẻ em?

Xem đáp án » 26/04/2023 65

Câu 6:

Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta

Xem đáp án » 26/04/2023 61

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK