Câu hỏi:

26/04/2023 167

Hãy nêu trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội và bổn phận của trẻ em trong việc thực hiện quyền trẻ em.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Gia đình, nhà trường và xã hội có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; dành điều kiện tốt nhất và tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của trẻ em; bảo đảm cho trẻ em được học tập và phát triển; giáo dục và giúp đỡ để trẻ em hiểu và thực hiện được quyền và bổn phận của trẻ em.

- Bổn phận của trẻ đối với gia đình:

+ Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

+ Rèn luyện đạo đức, thực hiện tốt nhiệm vụ học tập.

+ Chấp hành đầy đủ nội quy, quy định của nhà trường.

- Bổn phận của trẻ em đối với bản thân:

+ Sống trung thực, khiêm tốn.

+ Không đánh bạc, không mua, bán sử dụng rượu bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Học sinh cần làm gì để rèn luyện đức tính tiết kiệm?

Xem đáp án » 26/04/2023 115

Câu 2:

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là các quyền và nghĩa vụ chủ yếu

Xem đáp án » 26/04/2023 88

Câu 3:

Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án » 26/04/2023 84

Câu 4:

Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của học sinh chúng ta khi thực hiện quyền trẻ em?

Xem đáp án » 26/04/2023 68

Câu 5:

Công dân là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ theo

Xem đáp án » 26/04/2023 66

Câu 6:

Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta

Xem đáp án » 26/04/2023 65

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK