Câu hỏi:

26/04/2023 62

Tự nhận thức bản thân là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bố mẹ Chiến là người Nhật đến Việt Nam sinh sống. Chiến sinh ra ở Việt Nam. Theo em, Chiến là công dân nước nào? 

Xem đáp án » 26/04/2023 119

Câu 2:

Mẹ Lâm là người không có quốc tịch, còn cha không rõ là ai. Lâm sinh ra ở Việt Nam. Lâm và mẹ thường trú ở Việt Nam. Một số bạn cho rằng Lâm là người không có quốc tịch như mẹ, nhưng Hoa lại khẳng định Lâm có quốc tịch Việt Nam.

Câu hỏi: Em đồng ý với ý kiến nào? Vì sao?

Xem đáp án » 26/04/2023 103

Câu 3:

Trong các bạn dưới đây, ai không phải là công dân Việt Nam?

Xem đáp án » 26/04/2023 102

Câu 4:

Việc trẻ em được tiêm chủng miễn phí thể hiện quyền nào dưới đây của trẻ em?

Xem đáp án » 26/04/2023 102

Câu 5:

Nêu bổn phận của trẻ em?

Xem đáp án » 26/04/2023 100

Câu 6:

Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?

Xem đáp án » 26/04/2023 95

Câu 7:

Công dân Việt Nam có quyền và phải thực hiện .......... đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ …?

Xem đáp án » 26/04/2023 88

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK