Câu hỏi:

04/05/2023 54

Khi nghiên cứu lịch sử, nhà sử học sử dụng những tri thức, phương pháp nghiên cứu và thành tựu của nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn nhằm

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Sử để ghi việc, mà việc hay hoặc dở đều dùng làm gương răn cho đời sau”.  (Ngô Sĩ Liên và các sử thần nhà Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 1, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tr. 101). Nhận định trên đề cập đến ý nghĩa nào sau đây của tri thức lịch sử?

Xem đáp án » 04/05/2023 100

Câu 2:

Nội dung nào sau đây là một trong những vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên?

Xem đáp án » 04/05/2023 97

Câu 3:

Nội dung nào sau đây không phải là cách mà con người lưu giữ và truyền lại cho thế hệ sau những kinh nghiệm, truyền thống và tri thức?

Xem đáp án » 04/05/2023 93

Câu 4:

Yếu tố cốt lõi trong hoạt động bảo tồn di sản là gì?

Xem đáp án » 04/05/2023 89

Câu 5:

Sử học là

Xem đáp án » 04/05/2023 88

Câu 6:

Nội dung nào sau đây là một trong những nhân tố chứng minh Sử học là môn khoa học liên ngành?

Xem đáp án » 04/05/2023 84

Câu 7:

Một trong những vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể là

Xem đáp án » 04/05/2023 79

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »